Tak! Vi har modtaget dine oplysninger.

Ofte stillede spørgsmål

Nedenfor kan du se de spørgsmål vi oftest får stillet.

Hvem kan blive långiver?

Investorer med en minimumsinvestering på 750.000 kr. har mulighed for at tegne sig ind gennem Udenombankens investeringsplatform. Der kan blive investeret op til 10.000.000 kr.

Hvad koster det at være långiver?

Der er løbende adminstrationsomkostninger svarende til 1% af hovedstolen af det udlånte beløb. Er den samlede effektive rente på udlånene eksempelvis 8%, vil nettorenten for dig som långiver være 8%-1% = 7% (før eventuelle tab).

Hvor længe binder jeg mig som långiver?

Som långiver kan du binde dig i 5-25 år. Dog vil der typisk være mulighed for at du kan sælge din investering til andre interesserede.

Er jeg anonym som långiver?

Som långiver er du altid anonym overfor låntagerne, og dine informationer fremgår ikke overfor låntagerne.

Er mine penge sikret som långiver?

Din investerede kapital står på en særligt sikret konto (Jyske Bank) indtil pengene er fuldt investeret. Når pengene er investeret vil din investering ikke være omfattet af indskydergarantifonden. Når dine penge er fuldt investeret, vil de være fordelt på et større antal lån, der alle har pant i fast ejendom i Danmark. På "min side" kan du få yderligere oplysninger om de enkelte lån, som din investering er eksponeret overfor.

Hvorfor forespørger låntagere lån gennem Udenombanken?
Låntagere vælger Udenombanken fordi låneportalen er et af de bedste alternativer til realkreditfinansiering. Vore kunder får hurtig og personlig kundeservice der typisk overgår bankernes niveau. Se f.eks. vore kunders Trustpilot anmeldelser her. Udenombanken tilbyder lån til kunder der ikke kan eller ikke vil optage et lån gennem de traditionelle pengeinstitutter. Der kan være mange grunde til at låntagere ikke låner gennem eget pengeinstitut:
  • Ejendommen der ønskes finansieret er svær at finansiere gennem realkredit pga. ejendommens placering eller type
  • Låntager har svingende, dog udemærket, indkomst (fx. selvstændige)
  • Låntager har et lavt, dog tilstrækkeligt, rådighedsbeløb som eget pengeinstituttet ikke kan acceptere
  • Låntager har høj gældsfaktor (gæld i forhold til indtægt) til trods for stor friværdi
  • Behandlingstiden er for langsom eller besværlig gennem eget pengeinstitut
Hvad sker der hvis låntager misligholder sit lån?

I tilfælde af misligholdelse, starter en proces der indeholder makismalt 3 rykkere, hvorfor sagen overdrages til intern inddrivelse. Opnås der ikke et resultat af dette, vil udeståender blive inddrevet gennem fogedretssystemet. Denne service er indeholdt i de administrationsomkostninger som Udenombanken opkræver.