Sådan foregår det

UdenomBanken er en formidler af boliglån som forbinder låntagere i Danmark med institutionelle og professionelle investorer i Danmark. De lån vi formidler er særligt for dig som ikke ønsker eller ikke kan få finansiering igennem eget pengeinstitut.

Låntagere

Låntagere

UdenomBankens forretningsmodel
Investorer

investorer

UdenomBanken er et ejendomskreditselskab, som er et alternativ til en bank og et realkreditinstitut. Ligesom banker og realkreditinstitutter er UdenomBanken Ejendomskreditselskab A/S reguleret af Finanstilsynet. Samlet udgør de tre typer selskaber næsten al finansiering af fast ejendom i Danmark.

Spørgsmål om
UdenomBanken

 

Udenombanken er ikke en bank. UdenomBanken er et ejendomskreditselskab, særligt er der for dig, som bankerne ikke forstår. Gennem selskabet formidles lån til långivere, der består af større institutionelle investeringsfonde og banker.

UdenomBanken og vore långivere er specialiseret i at kreditvurdere ud fra vores kunders økonomiske historik, men også ud fra deres nuværende og fremtidige muligheder. Mange banker kreditvurderer ud fra afgrænsede kriterier, der passer ind i bankens kreditpolitik uden at tage særlige hensyn til kundens nuværende og fremtidige situation. Dette gør at vi har mulighed for at hjælpe flere med at opnå finansiering end bankerne.

Alle selskaber og alle private over 18 år kan som udgangspunkt låne. Forespørgslen skal være enten på lån til køb af bolig, eller lån i boligens friværdi. Selv om alle kan forespørge på lån, er vi oftest mest relevante til de som har udfordringer med at få lån i egen bank.

UdenomBankens långivere er institutionelle selskaber, herunder investeringsfonde og danske banker, som er specialiseret i at yde boliglån.

Med boliglån fra UdenomBanken får du samme sikkerhed som ved et realkreditlån, men helt fri for bidragssatser. Du kan vælge mellem fast eller variabel rente, og låne i op til 25 år. Renten er typisk lavere end ved et almindeligt banklån, men højere end ved realkreditlån.

Læs mere om lånevilkår her

Vi oplever, at vi har langt sværere ved at skaffe lån til de der er registreret i RKI/Debitorregisteret. Ønsker du at låne i din friværdi for f.eks. at fjerne udlæg, der er gjort i din bolig, kan vi i tilfælde være behjælpelige. Ønsker du omvendt at købe en bolig, og er registreret i RKI eller Debitorregisteret er det stort set umuligt for os, med mindre der foreligger en skriftlig aftale med kreditor om afvikling af gælden.

UdenomBanken er et ejendomskreditselskab der er reguleret af Finanstilsynet, og skal leve op til strenge krav, der sikrer at dine informationer altid bliver behandlet sikkert og fortroligt.

Spørgsmål om lån

 

Du både låne til at købe bolig eller til at optage et huslån i din nuværende ejendom. Når du køber bolig kræves der typisk, at du selv lægger en udbetaling på minimum 5%. Når du optager et lån i din nuværende bolig kræves det, at du har en friværdi i ejendommen, som kan stilles til sikkerhed for lånet. Du kan låne til alle boligtyper i Danmark, herunder ejerboliger, sommerhuse, andele og kolonihaver.

Vi svarer normalt din forespørgsel inden 24 timer. Ekspeditionstiden på det endelige tilbud afhænger af sagens omfang. Normalt gøres dette inden for 1-7 dage, efter vi har modtaget de oplysninger om dig/jer vi har behov for.

For at kunne optage et lån skal der altid foreligge dokumentation for din identitet. For lønmodtagere kræves der i tillæg typisk lønsedler/udbetalingsmeddelelser og en kopi af seneste årsopgørelse + skatteoplysninger (udvidet årsopgørelse). For selvstændige og selskaber kræves der typisk yderligere oplysninger. Vore rådgivere hjælper dig med, at fremskaffe de rette dokumenter, og sikrer at processen forløber gnidningsfrit.

Du kan selv ønske om vi skal indhente et tilbud med fast eller variabel rente til dig. I nogle få tilfælde vil det kun være muligt for os at indhente tilbud med fast rente. Renteniveauet afgøres af hvad vore långivere ønsker at låne ud for, og dette beror på din/jeres kreditværdighed, pantets (ejendommens) sikkerhed og gældende markedsforhold.

Har du modtaget et tilbud fra os, er du naturligvis ikke bundet af det. Du kan afslå ethvert tilbud på ethvert tidspunkt. Selv om du måtte have accepteret et tilbud, har du stadig 14 dages fortrydelsesret. Ingen har interesse i at binde dig til noget du ikke ønsker.

Det er gratis og helt uforpligtende at indhente et lånetilbud gennem UdenomBanken. Øvrige omkostninger forbundet med selve låneoptagelsen udgør statslige tinglysningsafgifter, stiftelsesomkostninger, samt kurstab. Tinglysningsafgiften består af et grundbeløb på kr. 1.730,00 samt et variabelt beløb der beregnes med 1,45% af hovedstolen (oprundet til nærmeste 100). Vi opkræver typisk et stiftelsesgebyr fra kr. 5.000,00, som dog kan være højere afhængig af sagens omfang. Derudover tager vi en andel af det kurstab, der opstår ved optagelse af lånet. Kurstabet er typisk lig med mellem 2-6% af hovedstolen og vil tydeligt fremgå på det indhentede tilbud.

Ønsker du at indfri dit lån før tid, er dette altid muligt. Typisk er der mulighed for at indfri lånet når som helst til kurs 100-103. Hvis førtidsindfrielseskursen eksempelvis er 101, vil kurstabet være 5.000 kr. på et lån der indfries før tid og som har en restgæld på 500.000 kr. Restgælden er lig med det samlede lån fratrukket det du har afdraget i perioden indtil du indfrier lånet. Vilkårene for førtidsindfrielse fremgår altid på lånetilbuddet du modtager.

Når du optager et lån hos UdenomBanken vil der typisk være et kurstab på 2-6%. Kurstabet afhænger bl.a. af, hvad långiver ønsker at betale for lånet. Optager du eksempelvis et lån til kurs 95 med en hovedstol på kr. 1.000.000, vil du få udbetalt kr. 950.000, eksklusive tinglysningsgebyrer og stiftelsesomkostningen.

Hvis du ikke servicerer dit lån, vil du få fremsendt rykkere: 1. rykker vil have et rykkergebyr på 100 kr. og der vil blive tilføjet løbet renter på lånet. 2. rykker vil have et rykkergebyr på 100 kr. ligesom der fortsat løber renter. 3. rykker vil have et rykkergebyr på 100 kr.. Hvis der ikke betales, risikerer du at sagen blive overdraget til inkasso, ligesom du risikerer, at dit lån bliver opsagt.

Øvrige spørgsmål

 

Tinglysning af pant i fast ejendom er en betingelse for alle boliglån ydet af realkreditinstitutter, banker og UdenomBanken. Tinglysning sker ved registrering af et pantebrev på ejendommens blad i tingbogen som findes digitalt på www.tinglysning.dk. Ved tinglysning af pant er det nødvendigt, at både låntager og långiver underskriver digitalt ved brug af NemID. I henhold til Tinglysningsafgiftsloven skal der betales en afgift til staten i forbindelse med tinglysning af pant i ejendomme. Tinglysningsafgiften udgør DKK 1.660 + 1,5 % af pantebrevets hovedstol, oprundet til nærmeste 100. Såfremt du som ansøger allerede har et ubenyttet ejerpantebrev i ejendomme, kan dette underpantsættes for DKK 1.660, uden at der betales yderligere i afgift.

Ønsker du at købe eller sælge hus, er det vigtigt, at få udarbejdet en tilstandsrapport, el-rapport og energimærke. Sidstnævnte er lovpligtigt og skal udføres i forbindelse med et salg. Tilstandsrapport og el-rapport er valgfrie, men det kan være økonomisk fordelagtig for at få dem udarbejdet. Med disse rapporter på hånden, vil det være meget hurtigere og nemmere for vores kreditorer at vurdere husets værdi og dine lånemuligheder. Læs mere her

Lånevilkår

Lån der udstedes igennem os, har samme sikkerhed for dig som et realkreditlån. Samtidigt kan der være andre fordele ved at optage et lån gennem os istedet for f.eks. et banklån. Se nedenstående figur, der viser vilkårene ved at optage boliglån via realkreditinstitutter, banker og UdenomBanken

 Real-
kreditlån
UdenomBankenBanklån Boliglån Banklån Alm. lån
Mulighed for fast rente?    
Kan lånet opsiges af dig som låntager til kurs 100-103?
Er bidrag og andre omkostninger faste i lånets løbetid?
Er lånet uopsigeligt fra långiver?  
Er lånet baseret på et pantebrev?  
 
UdenomBanken ikon

Sådan kommer du videre

Spørgsmål og svar

Har du spørgsmål?

Vi har samlet de mest almindelig spørgsmål og svar på en overskuelig side.

Ofte stillede spørgsmål
Ring til os

Vil du tale med os?

Vi sidder klar ved telefonerne og kan hjælpe dig med netop din situation. Ring til os fra 09-19 på hverdage og 10-15 om lørdagen.

Ring 71 99 37 30
Få et tilbud

Få et tilbud

Udfylde låneformularen – så vender vi tilbage med et tilbud. Helt uforpligtende.

Gå til låneformularen