Tak! Vi har modtaget dine oplysninger.

Pantebrevslån

Hvad er et pantebrevslån?

Et pantebrev er et gældsbrev, hvor der til sikkerhed for lånet f.eks. stilles sikkerhed i fast ejendom. Denne sikkerhed kan stilles både ved køb af ny ejendom, eller lån i eksisterende ejendom. Næsten alle lån til finansiering af fast ejendom, såsom almindelige pantebrevslån, bankboliglån/prioritetslån og realkreditlån er baseret på et underliggende pantebrev. Pantebrevslån er derfor den klart mest benyttede form indenfor boligfinansiering i Danmark. UdenomBanken.dk kan hjælpe dig med at indhente et tilbud på et pantebrevslån.

Pantebrevet giver långiver (den der yder lånet) sikkerhed i låntagers (lånerens) ejendom. I praksis er pantebrevet det juridiske dokument, der beskriver at låntageren har pantsat sin ejendom i henhold til en gældsforpligtelse. Pantebrevslån er relevante ved finansiering af køb af ny ejendom og når der ønskes at låne penge med sikkerhed i fast ejendom. Grunden til at, at det er attraktivt at låne med sikkerhed i fast ejendom er, at der oftest kan indhentes lånetilbud med en lavere rente, da ejendommen ligger til sikkerhed for det lånte beløb.

For at långiver kan sikre sig, at de rent faktisk har sikkerhed i den pantsatte ejendom, og at der ikke er andre der allerede har sikkerhed i ejendommen kræves det, at der foretages en tinglysning. Selve tinglysningsakten sikrer, at långiver får en prioritetsstilling i ejendommen foran andre kreditorer. Tinglysning foretages i dag digitalt via Tinglysning.dk.

Lånevilkår ved pantebrevslån

Et almindeligt privat pantebrev vil sædvanligvis indeholde vilkår om forrentning, afregningskurs, afdrag, og løbetid.

Renten kan aftales enten som en variabel eller fast rente. Du kan som låntager typisk vælge mellem en løbetid på 5-25 år, hvilket gør dig i stand til at indrette de månedlige betalinger efter hvor meget råderum, du har i din økonomi.

Afhængig af pantebrevets ordlyd, vil du som långiver typisk kunne indfri dit pantebrev til enhver tid til kurs 100. Du skal dog være opmærksom på, at denne kurs kan være højere.
Til forskel fra de fleste banklån, er det ikke muligt for panthaver/långiver at opsige et pantebrev, med mindre du ikke overholder pantebrevets vilkår.

Fast eller variabelt forrentet pantebrevslån?

Fast rente vælges når:

  • Du mener renten kan stige
  • Du vil være sikker på ikke at stige i ydelse

Variabel rente vælges når:

  • Du mener renten vil forholde sig i ro, eller falde
  • Du har råd til at stige i ydelse hvis renten stiger
  • Du ønsker at få fordel af et evt. rentefald

Beregn og lån

Udfyld vores ansøgningsformular. Du hører fra os indenfor 24 timer.

Beregn og lån