Tak! Vi har modtaget dine oplysninger.

Lån i friværdi

Lån i friværdi

Det er muligt at låne penge i en ejendoms friværdi uden om banken og realkreditinstitutterne. Dette gælder for alle typer af ejerboliger, andelsboliger, erhvervsejendomme samt fritidshuse, herunder sommerhuse og kolonihaver. For at optage lån i din ejendom kræver en långiver typisk, at der kan sandsynliggøres en værdi i ejendommen som stilles til sikkerhed for den pantsatte del af boligen. Det er dette man i daglig tale kalder friværdi.

Formålet med et optage et lån i friværdien kan være alt fra renovering og istandsættelse af nuværende ejendom til forbrugslån og lån til bilkøb. Långivere vil blot kræve, at der kan stilles sikkerhed for de penge de låner ud, hvorfor det er nødvendigt, at der er en friværdi som mindst er tilsvarende det beløb der ønskes at låne.

Hvordan udregnes friværdien?

Friværdien beregnes ved at finde værdien af boligen hvis den skulle sælges i dag fratrukket den gæld der allerede er optaget i boligen:
(Boligens salgsværdi – Eksisterende gæld i ejendommen) = Friværdi

Långiverne i vores netværk kan under normale omstændigheder maksimalt finansiere ud til 95% af boligens værdi. Det vil sige at hvis du eksempelvis har en bolig med en salgsværdi på kr. 1.000.000 og en gæld i boligen på kr. 600.000 så vil din friværdi være 1.000.000-600.000 kr. = 400.000 kr.. Den maksimale lånestørrelse være derimod være 95% x 1.000.000 - 600.000 kr = 350.000 kr.

Ofte vil man fastsætte den sandsynlige salgsværdi ud fra en mæglervurdering.

Lån I friværdi til renovering

Ønsker du at renovere eller tilbygge din bolig, og er der en sandsynlighed for en reel værdiforøgelse af boligens værdi, kan der i tilfælde finansieres en renovering ud over boligens nuværende værdi. Særligt i sager der drejer sig om udvidelser af boligarealet eller renovering af taget kan det være en mulighed at belåne en ejendom ud over den nuværende friværdi. Som oftest kræver det, at der allerede er en sandsynliggjort friværdi, til at dække igangsættelsen af renoveringen, hvorefter der aftales nogle rateudbetalinger, som byggeriet skrider frem. Dette er en måde hvorpå långiver sikrer sig, at de penge der lånes ud over boligens nuværende værdi, bliver brugt til den aftalte renovering, som medfører en værdiforøgelse af ejendommen, som står til sikkerhed for lånet.

Lån i friværdi til omlægning af dyr gæld

I tilfælde hvor du har opbygget dyr klatgæld bestående af eksempelvis forbrugslån, kvik-lån, kassekreditlån etc., som typisk har højere renter, kan det være en mulighed at indfri disse lån ved hjælp af et pantebrevslån. Ved indfrielse af dyre lån kan det være muligt at opnå et større rådighedsbeløb om måneden. For at indfri den dyre gæld med et pantebrevslån kræver det, at man har en friværdi i sin faste ejendom som man kan stille til sikkerhed for lånet. Der kan derfor opnås en besparelse ved at indfri forbrugsgælden og omlægge til et lån mod sikkerhed I ejendommens friværdi.

Lån i sommerhusets friværdi

Lån til sommerhuse kan på lige vilkår med andre boliger belånes op til 95%. Realkreditinstitutter kan normalt maksimalt finansiere op til 60% af en ejendoms værdi.

Beregn og lån

Udfyld vores ansøgningsformular. Du hører fra os indenfor 24 timer.

Beregn og lån