Tak! Vi har modtaget dine oplysninger.

Ofte stillede spørgsmål

Nedenfor kan du se de spørgsmål vi oftest får stillet.

Hvilke ejendomstyper kan belånes?

Vi hjælper med at finde lån til alle ejendomstyper i Danmark: Ejerboliger, andelsboliger, erhverv, landbrug, sommerhuse samt kolonihavehuse. Vi kan også hjælpe med at finde finansiering til projektbyggeri.

Hvad kan jeg låne til?

Du kan både låne til at købe bolig eller til at optage et huslån i din nuværende ejendom. Når du køber bolig kræves der typisk, at du selv lægger en udbetaling på minimum 5-7%. Når du optager et huslån i din nuværende ejendom kræves det, at du har en friværdi i ejendommen, som kan stilles til sikkerhed for lånet.

Er jeg bundet af tilbuddet?

Nej, du er ikke bundet af det indhentede tilbud, og du kan afslå tilbuddet undervejs i processen, helt gratis. Efter du har accepteret tilbuddet, har du yderligere 14 dages fortrydelsesret.

Hvad koster det at låne via UdenomBanken?

Det er gratis og uforpligtende at indhente et lånetilbud gennem Udenombanken. Alle øvrige omkostninger der er forbundet med at optage lånet fremgår på vores låneberegner, herunder stiftelsesomkostninger, tinglysningsgebyrer til staten og kurstab. Vi modtager et stiftelsesgebyr på 3.000 kr. samt en andel af det kurstab der opstår ved optagelse af lånet. Kurstabet er typisk lig med mellem 2-6% af hovedstolen og vil tydeligt fremgå på det indhentede tilbud.

Skal jeg vælge fast eller variabel rente?

Du kan selv ønske om vi skal indhente et tilbud med fast eller variabel rente til dig. I nogle få tilfælde vil det kun være muligt for os at indhente tilbud med fast rente. Renteniveauet afgøres af hvad vore långivere ønsker at låne ud for, og dette beror på din/jeres kreditværdighed, pantets (ejendommens) sikkerhed og gældende markedsforhold.

Er UdenomBanken en bank?

Udenombanken er ikke en bank. UdenomBanken er en låneportal der forbinder låntagere med långivere. Gennem portalen får låntagere mulighed for at kunne optage et lån, og långiverne får mulighed for at få en forretning af deres penge.

Hvad er friværdi?

For at optage lån i en ejendom, kræves det at der kan sandsynliggøres en værdi i den ejendom, som stilles til sikkerhed (pant). Dette er altså det man i daglig tale kalder friværdi. Din friværdi udregnes således:

Friværdi = Boligens nuværende værdi – Eksisterende gæld i ejendommen

Det er altså afgørende, hvor meget friværdi der er i den pågældende bolig, for hvor meget det er muligt at låne. Ønsker du at optage en huslån i din friværdi kan det være en god idé at læse mere om Lån i friværdi.

Kan jeg låne ud over min friværdi ved renovering?

I tilfælde hvor man ønsker at renovere sin bolig, og der er en sandsynlig værdiforøgelse af boligens værdi, kan det være muligt at finde en långiver der vil låne til en renovering. Særligt i sager der drejer sig om udvidelser af boligarealet eller renovering af tag kan det være muligt, at låne mere end den nuværende friværdi.

Hvem er långiverne?

Långiverne på UdenomBankens låneportal er profesionelle investorer, der modtager en forrentning af deres investering.

Er UdenomBanken reguleret?

UdenomBanken er reguleret af Finanstilsynet, og skal leve op til strenge krav, der sikrer at dine informationer altid bliver behandlet sikkert og fortroligt. Du kan se mere om vores licens her

Kan jeg låne selvom jeg er i RKI?

Vi oplever, at det ikke nødvendigvis er en hindring at låne penge, selvom man er registreret hos RKI. Vurderingen vil igen være en helhedsvurdering af den enkeltes kundes individuelle forhold og økonomi. Historisk set er det sværere at indhente lånetilbud til kunder, der er registreret i RKI.

Hvad sker der hvis jeg misligholder mit lån?

Hvis du ikke servicerer dit lån, vil du få fremsendt rykkere. 1. rykker vil være en varsel og der vil blive tilføjet løbet renter på lånet. 2. rykker vil have et rykkergebyr på 100 kr.. 3. rykker vil have et rykkergebyr på 100 kr.. Hvis der ikke betales inden fristen for 3. rykker, vil sagen blive overdraget til inkasso.

Hvor lang er sagsbehandlingstiden?

Vi bestræber os på at kontakte dig indenfor få timer efter, at du har udfyldt låneformularen. Efter en telefonsamtale eller en kort email-korrespondance, fremsendes et vejledende tilbud som regel inden 24 timer. Ekspeditionstiden på det endelige tilbud afhænger af sagens omfang, samt tiden det tager at indhente supplerende oplysninger. Normalt gøres dette indenfor 24-72 timer.
Du vil løbende blive opdateret om din lånesag via email.

Hvilke dokumenter har I brug for?

For at kunne optage et lån skal der altid foreligge dokumentation for din identitet. For lønmodtagere kræves der typisk lønsedler/udbetalingsmeddelelser og en kopi af seneste årsopgørelse/skattemappe. For selvstændige kræves der lignende dokumentation. Vore rådgivere hjælper dig, med, at fremskaffe de rette dokumenter, og sikrer at processen forløber gnidningsfrit.

Hvad er risikomærkning af lån?

Udbydere af lån med pant i fast ejendom skal klassificere deres låneprodukter som ”Grøn”, ”Gul” eller ”Rød” og låntager skal i den forbindelse bekræfte, at have modtaget rådgivning herom. Mærkningen sker for at angive lånets kompleksitet og risikoen for ændringer i ydelsen eller vilkårene. For kategorien ”Grøn” gælder, at lånet har enten fast rente eller variabel rente med et renteloft og at der afdrages løbende på lånet i hele løbetiden. For kategorien ”Gul” gælder, at lånet er variabelt forrentet eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid. For kategorien ”Rød” gælder, at lånet udbydes som en pakke bestående af et lån og et selvstændigt finansielt instrument, når det optages i anden valuta end DKK & EUR, eller når lånet ikke kan indfries til kurs 105,00 eller derunder efter 9 år eller senere.

Hvad betyder udstedelseskursen?

Når du optager et lån er der typisk et kurstab på 3-6%. Kurstabet afhænger bl.a. af hvad långiver ønsker at betale for lånet. Optager du eksempelvis et lån med en hovedstol på 1.000.000 kr., til kurs 95, vil du få udbetalt 950.000 kr. minus tinglysningsgebyrer og stiftelsesomkostning.

Hvad betyder førtidsindfrielseskursen?

Ønsker du at indfri dit lån før tid, er dette altid muligt. Typisk er der mulighed for at indfri lånet når som helst til kurs 100-103. Hvis førtidsindfrielseskursen eksempelvis er 101, vil kurstabet være 5.000 kr. på et lån der indfries før tid og som har en restgæld på 500.000 kr. Restgælden er lig med det samlede lån fratrukket det du har afdraget i perioden indtil du indfrier lånet. Vilkårene for førtidsindfrielse fremgår altid på lånetilbuddet du modtager.

Tinglysning - værd at vide

Tinglysning af pant i fast ejendom er en betingelse for alle boliglån ydet af realkreditinstitutter, banker og UdenomBanken.Tinglysning sker ved registrering af et pantebrev på ejendommens blad i tingbogen som findes digitalt på www.tinglysning.dk. Ved tinglysning af pant er det nødvendigt, at både låntager og långiver underskriver digitalt ved brug af NemID. I henhold til Tinglysningsafgiftsloven skal der betales en afgift til staten i forbindelse med tinglysning af pant i ejendomme. Tinglysningsafgiften udgør DKK 1.660 + 1,5 % af pantebrevets hovedstol, oprundet til nærmeste 100. Såfremt du som ansøger allerede har et ubenyttet ejerpantebrev i ejendomme, kan dette underpantsættes for DKK 1.660, uden at der betales yderligere i afgift.

Er tilstandsrapporten vigtig?

Ønsker du at købe eller sælge hus, er det vigtigt, at få udarbejdet en tilstandsrapport, el-rapport og energimærke. Sidstnævnte er lovpligtigt og skal udføres i forbindelse med et salg. Tilstandsrapport og el-rapport er valgfrie, men det kan være økonomisk fordelagtig for at få dem udarbejdet. Med disse rapporter på hånden, vil det være meget hurtigere og nemmere for vores kreditorer at vurdere husets værdi og dine lånemuligheder. Læs mere her