Tak! Vi har modtaget dine oplysninger.

Lånevilkår

Sammenligning af lånevilkår ved finansiering af fast ejendom

Lånevilkårene hos UdenomBanken er blandt de bedste på markedet. Dette illustreres ved nedenstående figur, der viser vilkårene ved at optage boliglån via realkreditinstitutter, banker og UdenomBanken.


Vilkår Realkreditlån UdenomBanken Banklån Boliglån Banklån Alm. lån
Mulighed for fast rente? JA JA NEJ NEJ
Kan lånet opsiges af dig som låntager til kurs 100-103? JA(1) JA JA JA
Er bidrag og andre omkostninger faste i lånets løbetid? NEJ(2) JA JA JA
Er lånet uopsigeligt fra långivers side?(3) JA JA JA NEJ
Er lånet baseret på et pantebrev? JA JA JA NEJ
Sættes renten - frit - af markedet? JA JA NEJ NEJ
Anslået ÅOP før skat(4) 4%-5% 6%-10% 6%-13%(5) 6%-14%(5)


(1) Fleksibelt forrentede produkter kan dog være dyrere at indfri end kurs 103
(2) Realkreditinstitutter kan selv justere bidragssatserne.
(3) Realkreditlån og lån gennem UdenomBanken.dk kan kun opsiges såfremt lånets betalinger ikke serviceres og/eller der sker ejerskifte og/eller væsentlige ændringer på ejendommens struktur. Jf. i øvrigt Justitsministeriets pantebrevsformular A
(4) ÅOP eksemplerne er udregnet på basis af et 20 årigt fastforrentet lån med afdrag med et udbetalt lånebeløb på 300.000 kr. Kilder: rd.dk, danskebank.dk, udenombanken.dk.
(5) Dette er variabel forrentning og rentesatsen kan derfor stige eller falde i lånets løbetid.

Vi beklager, men figuren er desværre ikke tilgængelig på telefon. Prøv eventuelt på en større enhed.